Branscherfarenhet ökar förståelsen

EQBI har lång erfarenhet från ett flertal branscher. Inom tjänstesektorn har vi gjort undersökningar åt bland annat konsultbolag, bemanningsföretag och företag i finansbranschen.

Nedan är några exempel på kunder från olika branscher:


Logo_Riksgalden_uk liten

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. De spelar en viktig roll i staten, på finansmarknaden och därmed i samhällsekonomin. Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Organisationen använder Easy Quality’s verktyg i sin strävan efter att få nöjdare kunder/samarbetspartners och öka förståelsen för Riksgäldens roll.

Logo_DaVinci

Da Vinciskolan är en Montessoriinriktad förskola och skola i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Sammanlagt går runt 200 barn från ett års ålder och upp till årskurs 5. Da Vinciskolan använder EQBI's verktyg både för årliga medarbetarundersökningar samt för kundundersökningar som kompletterar de kommunala kundenkäterna.

Logo_A3cert

AAA Certification AB är ett certifieringsorgan för ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001, ISO 3834-2 och EN 1090. Företaget har utfärdat mer än 500 certifikat och är Sveriges snabbast växande certifieringsorgan. A3cert använder Easy Quality i sina kontinuerliga kundundersökningar. I den senaste undersökningen hade företaget ett NKI (nöjdkundindex) om 4,5 på en femgradig skala.

Logo_Riksgalden_uk liten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm. I samband med en organisationsförändring gjorde bolaget en medarbetarundersökning för att utvärdera utfallet av denna. Därefter har årliga medarbetarundersökningar genomförts i EQBI's regi.

Logo_SmilingFaces

Smiling Faces erbjuder tjänster och produkter till företag med målet att göra deras medarbetares arbetspaus så bra som möjligt. De hyr bland annat ut kaffemaskiner och levererar kaffe, mat, frukt och andra pausprodukter. Smiling Faces använde EQBI’s enkätverktyg för en kundundersökning. I samband med denna utvärderades även kundernas intresse för ett utökat tjänsteutbud.