Survey Data Warehouse™

För att kunna leverera rapporter och analyser på ett effektivt, kvalitetssäkrat och snyggt sätt har vi byggt en egen analysplattform som kan utnyttja hela styrkan hos Microsofts Business Intelligence-plattform.

Analysplattformen kan med fördel integreras med operationella och finansiella datakällor för att öka värdet på analyserna. Har ni redan ett väl fungerande enkätverktyg är det inga problem att använda det för datainsamling och sedan göra analys och rapportering i vår plattform.

Effektiv rapportering

Vi kan snabbt generera tydliga, kvalitetssäkrade rapporter som är redo för presentationen. Inget behov av att klippa och klistra i Excel och PowerPoint. Vi kan även hantera utskick av pdf-rapporter med innehåll anpassat till mottagaren.

Avancerad analys

Upptäck vilka frågor som korrelerar med återköpsfrekvens, sjukfrånvaro eller uppsägningar. Upptäck signifikanta skillnader mellan avdelningar, kundsegment, ålder eller kön.

Handlingsbara insikter

Vilka arbetsgrupper riskerar hög andel sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning? Vad behöver förbättras i kundrelationen för att kunna sälja mer?